Dieren rond ons complex: de zwaan

05-10-2017 12:22

Dieren rond ons complex: de zwaan

In deze populaire (?) rubriek hebben we al vele dieren de revue laten passeren. Maar de zwaan ontbrak nog. Bij deze. Voor omwonenden van ons sportpark bevat bijgaande foto geen nieuws. Ze kennen het beeld. Tenminste twee zwanen hebben al tijden hun 'thuis' rond 'onze' wegsloot. En dat levert altijd weer een mooi plaatje op. Op Wikipedia kwamen we nog veel meer tegen over zwanen. Óók over zwarte exemplaren.

"Zwanen zijn grote vogels met een lange hals. Ze zijn zwaar en stijgen moeizaam op. Bij het opstijgen trappelen ze met de poten en slaan ze krachtig met de vleugels. Ze lopen met een waggelende gang. Het voedsel bestaat meestal uit waterplanten, die gezocht worden in ondiep water. Hierbij komt hun lange hals goed van pas. Bij gebrek aan planten eet een zwaan ook wel kleine vissen zoals voorns. De witte zwanen komen verreweg het meeste voor op het noordelijk halfrond. De zwarte zwaan is hier een uiterst schaarse broedvogel. Deze laatste stammen af van dieren uit watervogelcollecties. Het zijn standvogels, maar in Nederland of België overleven de jongen geen zware winter".

                                                                                                                                                                             - Mopper -