Nieuwsbrief 279

KnolKnal 2.0

Uitgave Pers en Propaganda Commissie vv Knollendam

 Vrijdag 22 april 2022 ————KOM OOK BIJ VV KNOLLENDAM——————– Nieuwsbrief  279

Volgende week donderdag in ’t Trefpunt

Jaarvergadering

Agenda jaarvergadering vv Knollendam in ’t Trefpunt, 28 april 2022 (aanvang 21 u.)

  1. Opening
  2. Mededelingen / ingekomen stukken
  3. Goedkeuring van de notulen van de jaarvergadering d.d. 12 december 2019
  4. Financieel verslag en bevindingen van de kascommissie, decharge en verkiezing kascommissie
  5. Verslag Stichting Beheer V.V.K.
  6. Bestuursverkiezing
  7. Actiepunten / Genomen besluiten
  8. Toekomstige activiteiten
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Foto met een verhaaltje. We bestaan 90 jaar. In 2017 vierden we ook uitgebreid onze 85e verjaardag. Op de foto besteld Cor Prins een biertje bij bar-medewerker Kees Dubbeld.

Knollendam 3 gaat vol voor titel (zie stand). Gisteravond waren er 13 spelers op de trai-ning. ”Er is goed en lang getraind”, aldus Andy. Ook het 4e was goed vertegenwoordigd.

‘CITATEN RONALD’ (1961-2018). Uit zijn boek ‘De tweede helft’, waarin wedstrijd-verslagen.

Laten we het over de Gebroeders Konijn hebben; komen uit de Starnmeer. Blijkbaar ligt dat zover van Oostknollendam, dat er sprake is van een opmerkelijk klimaatverschil. Want op het moment dat er op de sloot achter de kantine schaatswedstrijden werden gehouden (en het speelveld met een dik pak sneeuw bedekt was) belden de Gebroeders op om te vragen of het voetbal nog doorging…

————————————-PROGRAMMA ———————————–

Zondag 24 april: Saenden 4-Knollendam 3 10 uur; BMC sv 3-Knollendam 4 11.30 uur.