Nieuwsbrief 376

KnolKnal 2.0

 Uitgave Pers en Propaganda Commissie vv Knollendam

Zaterdag 7 januari 2023- –———————-vvknollendam.nl—————————Nieuwsbrief  376

Oud-Nieuw (14 u.), daarna receptie

Tot morgen

Iets later dan anders, de nieuwjaarsreceptie van vv Knollendam. Die was altijd op de eerste dag van het nieuwe jaar, op 1 januari dus. Maar is in 2023 een weekje later: morgen, zondagmiddag 8 januari. Om 14.00 uur speelt een team van oud-spelers tegen het huidige Knollendam 1. Daarna receptie (rond 15.30 uur) in clubhuis ’t Trefpunt.TOT MORGEN!

Foto met verhaaltje. Oliebollen-doubletten-toernooi gisteravond bij KnolBoules.Uitslag: 1 Frank & Henny, 2 Gerard & Alie, 3 Koos & Tony. Op de foto (van Tony) een fraai sfeerbeeld.

Klein Wimbledon-tennis-toernooien 2023. Zaterdag 28 januari: snerttoernooi; zaterdag 1 april: lente-toernooi; zaterdag 27 mei: Klein Wimbledon-toernooi; zaterdag 12 augustus: kermis-toernooi; zaterdag 28 oktober: herfst-toernooi. Alle vijf toernooien beginnen om 13 uur en gaan traditioneel vergezeld van hapjes en drankjes.Noteer de data alvast in de agenda!

‘Citaten Ronald’ (1961-2018). Knollendam stopte in 2014 met de papieren Knol Knal; het ging digitaal. We citeren hieronder uit de ‘Jubileumuitgave 75 jaar VVK’ in 2007 door Ronald  Peeters samengesteld.
Erelid Car Husslage kwam in 1962 in Oostknollendam wonen. In de Jubileum-uitgave van 2007 schreef hij het voorwoord. ”Komende uit Zaandam, waar ik in de jeugd van ZVV speelde, had ik nauwelijks van vv Knollendam gehoord. Ik woonde nog niet in het dorp, maar werd al wel benaderd door Gerbrand Bloem, de voorzitter. De overschrijving was dus snel geregeld. Wat viel mij op? In Zaandam hadden we een voetbalveld, hier werd dat ‘voetballand’ genoemd. Was even wennen dus”.

—————————-D O R P S – A G E N D A—————————-

Zaterdag 7 januari 2023: POOK, Oostknollendammer Diederick Ensink – Diederick’s debuut; zaterdag 14 januari: POOK, Kees van Amstel, Vluchtweg altijd; vrijdag 20 januari: vrijdagmid-dagborrel in Dorpshuis (17 uur); zaterdag 4 februari: POOK,  Andries Tunru – In Theorie.