Nieuwsbrief 410

Zaterdag start van ‘De Oostknollendammer’

KnolKnal 2.0

Uitgave Pers en Propaganda Commissie vv Knollendam

Donderdag 30  maart 2023- –——————vvknollendam.nl—————————–Nieuwsbrief  410

Dorpskrant

Surprise, surprise. Er gaan in Oostknollendam al enige tijd stemmen op om te komen tot een maandelijkse dorpskrant. Die lijkt er nu te komen. Leden van ‘Werkgroep Oostknollen-dammer’ zijn daar intussen al een tijdje mee bezig. Maar, hoe nu verder? Wat moet er zoal in een dorpsblad komen? Wie wil meewerken? Alleen digitaal, of ook op papier? Allemaal vra-gen waarop nog antwoorden moeten komen. Daarom is iedereen uitgenodigd om zaterdag om 10 uur naar de voetbalkantine te komen. We ‘brainstormen’ tot 11.30 u. Koffie staat klaar!

Foto’s-met-een-verhaal. Van de eerste acht (er komen er zo’n 40) mobiele units aan de Poel-weg in Wormer. Ze werden gisteren geplaatst. De aanleg werd overigens meteen weer (tijdelijk) stilgelegd; vanwege een handhavingsverzoek (over stikstofberekening en belasting van flora en fauna).  Foto’s: Hans van Werkhoven en Bart van der Laan. Zie ook: www.deorkaan.nl

PROGRAMMA VV KNOLLENDAM. Zaterdag 1 april: lente-tennis-toernooi Klein Wimble-don (13 u.); zondag 2 april: SDW 1-Knollendam 1 (14.30 u.), Knollendam 3-Uitgeest 10 (14 u.); zondag 16 april: onderling toernooi vv Knollendam (vanaf 16 jaar); zondag 23 april: HYS 1-Knol-lendam 1 (14.30 u.), WSV ’30 8-Knollendam 3 (10 u.); zo  30 april: EVC 3-Knollendam 3 (10.30 u.); zondag 7 mei: Knollendam 3-WSV ’30 8 (14 u.); zo 14 mei: Nautilus 1-Knollendam 1 (14 uur).

Citaten Ronald Peeters (1961-2018). Uit de ”Jubileum-uitgave vv Knollendam 75 jaar” in 2007.
”Oostknollendam was in 1932 (ons oprichtingsjaar) een dorp met veel nijverheid. Het foeragebedrijf van Piet Groot & Zn was in 1927 één van de eerste die met een bedrijfsauto over het onverharde dijkje pruttelde. Er was nóg een foeragebedrijf, dat van K. Groot  & Zn, die het pakhuis Konings-bergen bezaten. Kruideniers waren er genoeg. Zoals Jan Visser, die in zijn zaakje ook een post-agentschap had. Ook Jan Max en later Aris Stam hadden hun nering in het dorp. Bij Arend Bloem, de vader van onze ere-voorzitter Gerbrand, kon je je stoppelbaard aan een scheerbeurt laten onder-werpen. Aan het Noordeinde was er ook nog een kruidenier, Kat, later Schipper. (Wordt vervolgd).