Nieuwsbrief 448

KnolKnal 2.0

 Uitgave Pers en Propaganda Commissie vv Knollendam

Woensdag 28  juni 2023————————vvknollendam.nl——————————–Nieuwsbrief  448

‘Carterpannen zijn  niet aan te slepen’

Drempelvrees

Er wordt te hard gereden door het dorp, dat is klip en klaar. Maar met de drie nieuwe  drem-pels is ook niet iedereen blij. ”Veel te hoog”, liet een inwoner ons weten. ”De  kapotte carterpan-nen zijn bijna niet aan te slepen”. Anderen hebben minder moeite met de (in Tour-termen) buiten-categorie-obstakels; die stellen: wie niet horen wil, moet het maar in de portemonnee voelen. Weer een ander (in de OKD Bep-groep): als je in Oostknollendam 30 kilometer per uur mag rij-den, dan moet je met die snelheid ook veilig over de drempels kunnen. En dat lijkt logisch. (Foto).

Foto-verhaaltje. Vanmiddag gezien, pal naast de Poelsluis. Altijd weer die schoonmoeders….

Er broeit iets in de samenleving, wat we terugzien op en langs de voetbalvelden. De KNVB werkt daarom aan een aanpak om de veiligheid op de velden en in de stadions terug te laten keren. We streven naar toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal voor iedereen. Een strengere aanpak voor de daders. Het aanpakken van het gooien van voorwerpen is daar onderdeel van. Maar ook het Engelse model biedt aanknopingspunten. Meer zaken in het strafrecht, gebruik van technologische hulp-middelen en een aparte overheidsorganisatie die het veiligheidsbeleid versterkt zijn cruciaal. (KNVB).

Citaten Ronald Peeters (1961-2018). Uit ‘Jubileum-uitgave Knollendam 75 jaar’ (2007)  Daarin een verhaal over de Mop in 2007. ”Tegen half tien wordt het drukker. Car is begonnen met het schoonmaken van de kleedkamers. Klaas Bankersen en Willem Bakker sr. arriveren. Klaas haalt de cornervlaggen op, Willem controleert de ballen. Dan horen we vanuit de kantine de stem van Rinus van der Sluys: koffieeeeee! Vanuit alle hoeken en gaten komen de werkers te-voorschijn: langs de slootjes, tussen de bomen, tennisbaan, het trainingsveld..”. (Wordt vervolgd).

KNOLBOULES-AGENDA. Zondag 2 juli: Wormerland-petanque-toernooi bij Butje 13 in Neck; vrijdag 18 augustus: BBQ-avond vanaf 19 uur, leden gratis, partners (niet-leden) betalen 8,50 euro.

—————————————D O R P S – A G E N D A—————————————-