Nieuwsbrief 467

KnolKnal 2.0

Uitgave Pers en Propaganda Commissie vv Knollendam

Maandag 4 september 2023 ———————vvknollendam.nl —————————Nieuwsbrief  467

Houten exemplaren voor Klein Wimbledon

Nieuwe bank

Sommigen vonden ze ietwat detoneren, de twee oude plastic bankjes op ons mooie tennis-park Klein Wimbledon. Terecht. Daarom gaan ze vervangen worden, door zware teakhouten exemplaren. Vanmorgen kwam de eerste, nummer twee volgt nog. Een fraaie aanwinst!

Foto-met-verhaaltje. Van de eerste van de twee nieuwe, zware houten banken op tennis-park Klein Wimbledon. Evert pakte het ‘presentje’ uit, Jaap voorzag het van de 1e olielaag. 

Willem Bakkerplantsoen gaat op de schop. Er is geen houden aan, alles groeit maar raak. Vooral onkruid. Daarom zijn er plannen alles eruit te halen en er een grasveldje van te maken.

KNOLLENDAM-AGENDA. Elke donderdagavond trainen (en clubavond) vanaf 19.30 uur; zaterdag 16 en zondag 17 september (van 13 u. tot 17 u.): foto-expositie ‘In Loving Memory’ (werk van clubicoon Ronald Peeters): Kunstgalerie ZaansGroen, Zeemansstraat 54, Zaandam; zo 24 september: Vitesse ’22 10-Knollendam 2 (11 u.), Vitesse ’22 12-Knollendam 3 (13.45 u.)

*****Citaten ‘Jubileumblad 40 jaar Voetbal Vereniging Knollendam (1932-1972)’***** Tijdens de ledenvergadering  in 1935 wil het bestuur overgaan tot het benoemen van een kas-commissie, als dit geschiedt door ’terzake kundige’ personen. Eén van de leden wil zich wel beschikbaar stellen, mits de kas- en contributieboeken opgevrolijkt worden met foto’s van vrouwen in badkostuum… Het bestuur besluit de financiele zaken maar in eigen hand te houden.

—————————————D O R P S – A G E N D A—————————————-

Open Monumentendag 2023. Za 9 sept: over de geschiedenis van de Kastenmakerij en Boten-bouwer Dubdam in Oostknollendam; in en rond pakhuis Koningsbergen vanaf 10 uur.  (SHOK).