Nieuwsbrief 486

KnolKnal 2.0

Waarin opgenomen ”Het Briesje” (berichten uit Oostknollendam)

Uitgave Pers- en Propaganda-commissie vv Knollendam

Dinsdag 10 oktober 2023———————–vvknollendam.nl———————————Nieuwsbrief  486

Donderdag 19 oktober v.a. 21.30 u.

Jaarvergadering

De jaarvergadering 2023 van vv Knollendam komt eraan. Over ruim een week is die in ons clubhuis ’t Trefpunt, op donderdag 19 oktober (aanvang 21.30 u.). Alle leden welkom!  

           Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen / ingekomen stukken
  3. Goedkeuring van de notulen van de jaarvergadering d.d. 10 november 2022
  4. Financieel verslag en bevindingen van de kascommissie, decharge en verkiezing kascommissie
  5. Verslag Stichting Beheer V.V.K.
  6. Bestuursverkiezing
  7. Actiepunten / Genomen besluiten / Contributie
  8. Toekomstige activiteiten
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Foto-verhaaltje. Sloep De Huysman kent inmiddels iedere Oostknollendammer. De wed-strijdploeg (er is ook een recreanten-bemanning) deed zaterdag mee aan de 36e editie van de Amsterdamse Grachtenrace. Stadszender AT5 maakte opnamen. Daaruit dit beeld van Hans.

De voetbalschool van de heer Hassan Abdi (vv Knollendam) is door Samenwerkingsorgani-satie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf. ”U kunt mbo-studenten gaan opleiden in de beroepspraktijk voor één of meerdere opleidingen”. Van harte gefeliciteerd!                                   OMNI-VERENIGING KNOLLENDAM                                                                  VOETBAL. Zondag 15 oktober: FC Uitgeest 6 – Knollendam 3 (13 uur); zondag 29 oktober: Knollendam 2 – FC Uitgeest 5 (12 uur), Knollendam 3 – FC Uitgeest 7 (14 uur); zondag 5 no-vember: SVA 6-Knollendam 2 (12 uur), SVA 7-Knollendam 3 (13 uur). Geef geen afbericht  aub.