Consumpties alleen achter de gele streep

Geen misverstanden meer bij vv Knollendam. Voor toeschouwers die tijdens onze thuiswedstrijden buiten een consumptie willen nuttigen. Een populaire bezigheid, sinds de overkapping;  logisch, lekker droog en windvrij. Vanaf nu mag dat alleen nog achter de gele streep. Deze is door de Mop eind oktober aangebracht, zoals is te zien op bijgaande foto’s.
Dit is gedaan op verzoek van de KNVB. Een vertegenwoordiger daarvan had bij herhaling kritiek op de oude situatie. Er mag volgens de reglementen niet pal aan de veld-afrastering gedronken worden. Vandaar de gele streep. Er wordt nog gedacht aan een bordje erbij met de tekst: consumpties buiten alleen achter gele streep. De officiele tekst van de KNVB:- Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Tevens is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes (bv. AA-Drink) buiten het clubgebouw ook toegestaan. Dranken in glas en blik zijn dus niet toegestaan.
– Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.