En de boerenzoon, hij ploeterde voort....

16-10-2017 23:17

 

Het is oktober, schouwmaand. Vanaf  maandag 23 oktober gaan de schouwmeesters van het Hoogheemraadschap weer controleren. Of de sloten zijn ontdaan van planten, riet en ander gedoe. Opdat het waterbeheer de komende tijd op orde blijft. Bij voetbalvereniging Knollendam nam mopper en boerenzoon Hein Noom ("Vroeger op de boerderij in Markenbinnen moest ik dit werk van mijn vader dagen achter elkaar doen; moet ik nu niet meer aan denken") deze week het laatste stukje sloot onder handen.                                                                                                                                                             

Het Hoogheemraadschap over schouwen: Voor een goed waterbeheer is het belangrijk dat sloten goed onderhouden worden. In natte perioden moet het teveel aan water kunnen wegstromen naar de gemalen, waar het wordt weggepompt. En in droge tijden kunnen deze gemalen juist water aanvoeren. In en langs de meeste sloten groeien planten, zoals riet en gras. Die planten kunnen de aan- en afvoer van water belemmeren. Ook een sloot die te ondiep is, kan water niet meer goed aan- of afvoeren. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleert sloten hierop tijdens een zogenaamde schouw.

                                                                                                                                                       - Mopper -

De schouwmeesters kunnen langskomen, Hein is bijna klaar met de (pittige) klus.