Inzamelen frituurvet bij Knollendam

03-02-2015 12:36

Inzamelen frituurvet bij Knollendam

Het is nog steeds mogelijk om op maandagochtend bij Knollendam uw gebruikte frituurvet inleveren. De gebruikte olie wordt een keer per maand opgehaald en gerecycled. Een groot percentage van de gerecylcede  vetten en olieen wordt verwerkt tot milieuvriendelijke biodieselbrandstof en zo'n 10 % gaat naar de verbranding voor de opwekking van groene stroom

 De container waar op maandagochtend de gebruikte vetten in kunnen worden gegooid