Knollendam in de V.I.

07-05-2018 19:41

Knollendam in de V.I.

Weekblad Voetbal International plaatst in elk nummer een foto van een amateurcomplex. De Basis, heet de (populaire) rubriek. Jisp figureerde er al eerder in. Deze week dus Knollendam. Een fraaie foto van ons complex siert het laatste nummer van het veelgelezen voetbalblad. Hij is onlangs gemaakt, tijdens de wedstrijd van het tweede, tegen HSV 5 (2-7). Het blad heeft een oplage van rond de 70.000. Met dubbel-lezers zijn dat zeker 100.000 lezers in heel Nederland. Die weten nu ook - staat in de begeleidende tekst - dat Oostknollendam tussen Amsterdam en Alkmaar ligt en wordt gescheiden door de Zaan. En dat we aan het eind van de Middeleeuwen met Westknollendam verbonden waren door een dam.   - Mopper -Knollendam in de VI