Opbrengst zonnepanelen maand februari

03-03-2013 00:00

Zie diagram.

De PVpanelen (PhotoVoltaïsch) zijn verdeeld over 2 ingangen van de omvormer.