Paus Benedictus XVIe naar maandagochtendploeg?

11-02-2013 23:26

Op 28 februari van dit jaar zal Zijne Heiligheid Paus Benedictus  XVIe terugtreden. De zwakke gezondheid van de prelaat die dit jaar 86 wordt noopt hem terug te treden uit zijn ambt. De paus heeft kenbaar gemaakt dat hij na een korte periode van rust, bezinning en contemplatie wel actief wil blijven. Het liefst zou de Bisschop van Rome actief blijven in een een klein select gezelschap dat zich op  maandagochtend uit onbaatzuchige liefde met grote ijver inzet voor  het welbevinden van de mensheid. Het toeval wil dat er een groep heren die bekend staat om zijn werken van barmhartigheid te vinden is bij Knollendam. Het vermoeden bestaat dat in de nabije toekomst pauselijke gezanten zich er bij Knollendam van zullen vergewissen of de opperherder van de universele kerk deel mag gaan uitmaken van dit edele broederschap.