Piet Wezel overleden

23-01-2014 11:43

.

Piet Wezel (1926-2014) kwam als geboren Jisper in 1952 naar Oost-Knollendam, omdat hij trouwde met Neelie Daenen

uit ons dorp. Vrijwel direct werd hij lid van v.v.K. en speelde voornamelijk in het tweede. Hij spande zich als

verenigingsmens en sociaal persoon tegelijkertijd in voor de club.

Werken op het voetbalveld met de toenmalige “Moppers” en in het seizoen1958/59 nam hij het secretariaat over van Cor

Bus en stond dit weer af in 1965/66 aan Car Husslage. Hij heeft zich ook bezig gehouden met o.a. de voetbalpool en

speelde op latere leeftijd met de veteranen zijn wedstrijdjes. In april 2007 werd hij benoemd tot

“Lid in de Orde van Oranje-Nassau” voor zijn vele vrijwilligerswerk wat na de voetballerij werd gedaan
 

o.a. voorzitter klaverjasclub, lid van de visclub, de eerste beheerder van het Dorpshuis (1961 tot 1972), rijden op de

buurtbus, eten rondbrengen voor tafeltje dekje, bewonerscommissie en natuurlijk vooral een vader en opa voor zijn

kinderen en kleinkinderen.