Samenwerking vv Jisp en vv Knollendam ten einde…

05-07-2016 12:01

Drie geleden is de VV Jisp een samenwerking aangegaan met de VV Knollendam om toekomst de bieden aan met de name de jeugdleden van Knollendam. Natuurlijk probeerden we hiermee ook een stevig fundament neer te zetten voor de toekomst voor de jeugd van de VVJisp. In de tussenliggende periode heeft de samenwerking er in ieder geval voor gezorgd
dat er met plezier kon worden gevoetbald en getraind. Hierbij werd gebruik gemaakt van de beide sportcomplexen. Tijdens de recente vergadering van het Jeugdbestuur met de leiders en trainers is gebleken dat er volgend jaar geen voetballers uit Knollendam in de combinatie-teams
zullen zijn. De constatering is dan ook dat de samenwerking met onze voetbalvrienden uit Knollendam met het einde van dit seizoen 2015-2016 ook ten einde komt.

Dat is jammer, maar we kunnen terugkijken op een drietal fijne jaren waarin we voetballers toch de mogelijkheid hebben kunnen bieden om te voetballen, deels op hun eigen complex, deels op het onze. Wij danken de VV Knollendam voor de samenwerking en gastvrijheid. In het bijzonder danken wij van het Jeugdbestuur Rene Oortwijn van de Jeugd van de VV Knollendam, die met een niet aflatend enthousiasme dit initiatief heeft vormgegeven en heeft ondersteund.
Wij wensen de VV Knollendam veel succes in de toekomst!