Mysterie 't Limmergat deels ontrafeld

13-06-2018 22:03

Het jaarlijkse tripje van de Mopploeg naar 't Kombof op de Woude voerde deze keer eerst per boot naar 't Limmergat. Een zijtak van het Uitgeestermeer waar bijna nooit mensen komen en degenen die erin slagen  in het gat te arriveren keren nooit meer terug. Vooral dat laatste zorgde ervoor dat de animo om naar die plek te varen onder de Moppers niet al te groot was. Maar volgens Kar Husslage waren dat allemaal fabeltjes en was 't Limmergat juist een bijzonder mooi natuurgebied waar men zonder problemen met een bootje doorheen kon varen. Na een lange tocht kwam de Mopperboot bij 't Limmergat aan. Probleemloos stuurde Kar de boot de nauwe vaart in. Hoewel er een onheilspellende sfeer hing werd toch besloten om door te varen. Een voorstel van Kar om naar de bron van 't Limmergat te gaan werd unaniem van de hand gewezen en het voorstel om rechtsomkeert te maken en rechtstreeks naar 't Kombof te varen haalde een grote meerderheid. De terugtocht werd aanvaard maar niet zonder eerst  onhersterstelbare schade aan de aquaflora aan te richten- Bij 't Kombof werd een korte drinkpauze ingelast om de opgedane ervaringen in 't Limmergat professioneel te verwerken en gingen de heren over tot de daghap. Na deze uitgebreide hachelpartij kozen de jongens van de Mop weer het ruime sop en arriveerden weer veilig in Oostknollendam